frysk
Inhoud
home
ges1020wip
techuitslagenfoto
links

drachten

moderne kruisboog
20 meter traditioneelOntstaan van de wedstrijdvormen.

We kennen in Nederland,  een aantal wedstrijdvormen zoals daar zijn: 10- en 20- en 30 meter traditioneel, field en wipschieten. De meest beoefende vorm in Nederland is, in de zomermaanden, de 20 meter traditioneel en het Wipschieten. Omdat de meeste klubonderkomens niet zo erg groot zijn beoefend men in de wintermaanden vaak de 10 meter traditioneel.
Dit gebeurt allemaal onder auspicien van de NKB.
De hieronder beschreven wedstrijdvormen vinden hun oorsprong eigenlijk allemaal  in de middeleeuwen.  Om te beginnen met de 20 meter traditioneel. Deze tak vind zijn oorsprong uit de tijd van de middeleeuwse ridders, dus als verdediging. Wanneer er geen oorlog was werden vaak de ridders ingezet ter bewaking van de grotere steden. Dit bewakingswerk werd steeds meer overgenomen door de Schutterij-gilden. De
aalden
Schutterij gilden waren gilde-meesters die dan de nachtwacht verzorgden in de grote steden zoals Breda, den Bosch enz. Ook werden in deze gilden vaak de kruisbogen gemaakt. Door in wedstrijd verband te oefenen hield men op deze manier de schutters scherp, zodat men voorbereid was als er ergens weer een conflict uitbrak.
Echter, zoals wij tegenwoordig in verenigings verband schieten en oefenen heeft natuurlijk niets meer te maken met hetgeen wat er vroeger mee gedaan werd, nl je medemens laat staan dieren doden! Hoewel... in Amerka mag men jagen met een kruisboog. Dit is in Europa ten strengste verboden!
De enige overeenkomst met vroeger is dat het een levensgevaarlijk wapen kan zijn! Bij de  20 meter
discipline wordt, zoals de naam al aangeeft, geschoten over een afstand van 20 meter. Het doel wordt gevormd door een kartonnen schietschijf, ookwel blazoen genoemd. Het maximum aantal punten bij 1 schot is 10 punten en de minimum waarde is vier punten. Om te mogen schieten in deze discipline  moet de kruisboog voldoen aan verschillende eisen. Deze staan vermeld in het wapen-voorschrift van de NKB wapencommissie. Hierin staat bijvoorbeeld wat het gewicht van de boog mag zijn (hoe zwaarder hoe stabieler, echter met een max. van 9,5 kilo), wat de vorm en afmetingen van de pijl moet zijn, de afgiftesnelheid en de gebruikte richtmiddelen. Er mag bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt worden van telescoop vizieren met optische lenzen.                                                                                                                                                   blazoen
Een competitiewedstrijd bestaat uit drie proefschoten en tien wedstrijdschoten. De proefschoten kunnen gebruikt worden om de richtmiddelen van de kruisboog in te stellen op de specifieke kenmerken van de betreffende schietbaan. Hierna begint de wedstrijd of toernooi. De wedstrijd wordt verschoten op 5 kaarten waarop dus 2 schoten gelost worden. Een simpel rekensommetje (10 schoten x 10 punten) leert ons dan dat we maximaal 100 punten kunnen halen. Wanneer na een dergelijk toernooi blijkt dat 2 of meer schutters hetzelfde aantal punten behaalt heeft, volgt er een nakamp, waar nogmaals een kans wordt gegeven om meer punten te behalen dan de concurent. Echter in alle gevallen geldt: de jury/wedstrijdleiding bepaalt hoe de wedstrijd en de nakamp verloopt! Naast deze toernooien wordt jaarlijks ook nog bepaalt wie de koning van de vereniging is. Deze wedstrijd wordt verschoten over dertig schoten. Wanneer deze bekend is gaat die door voor de koningswedstrijd van NKB-Noord resp. NKB-Zuid,  zo heeft men dan twee koningen. Eens per jaar is dan ook nog de Koning der koningen toernooi. Dit toernooi wordt veelal verschoten ergens in Brabant. 
                                                                                                                                                                                                                                                      Veiligheid.

Zoals men aan de onderstaande tekening en het in voorgaande beschreven historie kan zien, schieten wij met een dodelijk wapen, waarmee slachtoffers gemaakt kunnen worden! Wij als liefhebbers hebben uiteraardt deze intentie niet! Er mag dan ook niet buiten de wedstrijdbanen mee geschoten worden laat staan gejaagd! Veiligheid staat bij ons dan ook op nummer 1. Tijdens de wedstrijden wordt er dan ook streng op toegekeken door de wedstrijdleiding dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Een paar voorbeelden; wanneer er zich op het doel geen blazoen bevindt mag er absoluut niet geschoten worden. Wanneer een blazoen gewisseld wordt door een kaartwisselaar/pijlenloper, mag de kruisboog niet in de aanslag gehouden worden, laat staan een pijl opgelegd, de wisselaar moet ten allen tijde een veilig gevoel hebben. Ook het zwaaien met een gespannen boog met opgelegde pijl is uit den boze! Veiligheid is dan ook de oorzaak dat wij de minimum leeftijd van 14 jaar hanteren. Een kruisboog mag over de openbare weg vervoerd worden, maar dan moet de "lat" met pees afgedekt zijn d.m.v. hoesjes (zie foto, van de diverse wipbogen). Ook mag de pijl zich niet in de buurt van de boog bevinden, deze dient in een afzonderlijk foudraal verpakt te zijn. Een schutter die lid is van een kruisboogvereniging kan en moet zich altijd kunnen legitimeren met de schietpas die jaarlijks door de NKB uitgegeven wordt. Deze pas is op naam gesteldt.   
 
                                           Tekening van een pijl, zoals gebruikt, bij de 20 meter.                                                   
pijl