friesevlaghomegenealgie

Parenteel van Evert Jans


Gertje Bergsma
Hinke Bogemaker
Wypkjen Bogemaker
Swaantje Bogemaker
Berber Bergsma
Evert J. Bogemaker alias Bergsma
X 
Grietje P. Zandb(e)urg
Jan Bergsma
Maaike Bergsma
X  X 
1 Ype S. Sytsma
2 Sytse Sytsma
Sybe M. Bergsma
Trijntje M. Bergsma
X 
Joeke van der Mei
Arend M. Bergsma
X 
Minke J. van der Meer
Ypkje M. Bergsma
X 
Wijbe Sybe’s Jellema
Akke M. Bergsma
X 
Broer J. Meyer
Marten A. Bergsma
X 
Minke Sybe’s Veenstra
Aan Bergsma (1)
X 
Antje I. van der Hei
Dettje van der Wal (2)
Jan van der Wal (2)
X 
Jitske G. de Vries
Freerk van der Wal (2)
X 
Harmke F. de Haan
Akke A. Bergsma
X  X  X 
1 onbekend
2 Taeke F. van der Wal
3 Pieter Herder
Sjoerdtje a. Bergsma (1)
Aan A. Bergsma (1)
Hedzer A. Bergsma (1)
X  X 
1 Antje M. Pebesma
2 Antje Sikkema
Evert A. Bergsma (1)
X 
Trijntje T. van der Heide
Jantje A. Bergsma (1)
Maaike A. Bergsma (1)
Age A. Bergsma
X  X 
1 Saapke H. Hooyinga
2 Sytske O. Kuperus
Evert Bergsma
Aan J. Bogemaker alias Bergsma
X 
Maayke L. Kooistra
Marten Bogemaker alias Bergsma
Zwaantje J. Bogemaker alias Bergsma
Jan E. Bogemaker (1)
X 
Getje Thysses
Jan (2)
Zwaantje (2)
Gerrit (2)
Gerrit (2)
Arendje (2)
Leentje (2)
Evert (2)
Evert J.
X  X 
1 Aantje Tjallings
2 Hiltje Jans
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 01-04-2010 19:45
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1 ♀
Gertje Bergsma
*13-11-1819 Idaarderadeel
1.1.1.2 ♀
Hinke Bogemaker
*13-12-1821 Tietjerkstradeel
1.1.1.3 ♀
Wypkjen Bogemaker
*23-11-1827 Tietjerkstradeel
1.1.1.4 ♀
Swaantje Bogemaker
*07-03-1832 Tietjerkstradeel
1.1.1.5 ♀
Berber Bergsma
*03-11-1835 Tietjerkstradeel
1.1.1 ♂
Evert Jans Bogemaker alias Bergsma
leeftijd: 84 of 85 jaar
*1789
06-03-1874 Tietjerkstradeel
huwelijk 28-11-1818 in Tietjerkstradeel met
Grietje Pieters Zandb(e)urg
1.1.2.1 ♂
Jan Bergsma
*15-07-1822 Idaarderadeel
1.1.2.2.1 ♀
Maaike Bergsma
leeftijd: 70 jaar
*11-05-1853 Garijp
29-02-1924 Holstmeer in de Oude Venen
[] Wartena
relaties:
(1) huwelijk 12-06-1875 met
Ype Sytzes Sytsma
*1840 Wartena
(2) huwelijk 1897 met
Sytse Sytsma
Holstmeer in de Oude Venen
[] Wartena
1.1.2.2.2 ♂
Sybe Martens Bergsma
leeftijd: 15 jaar
*19-06-1856 Garijp
22-09-1871 Eernewoude
1.1.2.2.3 ♀
Trijntje Martens Bergsma
leeftijd: 65 jaar
*28-08-1859 Garijp
21-09-1924
huwelijk met
Joeke van der Mei
1.1.2.2.4 ♂
Arend Martens Bergsma
leeftijd: 47 jaar
*05-03-1863 Garijp
~1863 Garijp
13-07-1910 Franeker
[] Franeker
huwelijk 12-11-1887 in Bergum (Gem. Tietjerkstradeel) met
Minke Jans van der Meer
leeftijd: 89 jaar
*01-09-1868 Idaarderadeel
01-09-1957 Eernewoude
[]?-09-1957 Eernewoude
1.1.2.2.5 ♀
Ypkje Martens Bergsma
*28-07-1865 Eernewoude
huwelijk met
Wijbe Sybe’s Jellema
*08-09-1869 Friens
1.1.2.2.6 ♀
Akke Martens Bergsma
leeftijd: 67 jaar
*12-05-1871 Eernewoude
13-06-1938
huwelijk 12-05-1900 in Tietjerkstradeel met
Broer Jelles Meyer
06-07-1961
1.1.2.2 ♂
Marten Arends Bergsma
leeftijd: 73 jaar
*07-09-1824 Eernewoude
~1824
21-08-1898 Tietjerkstradeel
huwelijk 05-06-1852 in Tietjerkstradeel met
Minke Sybe’s Veenstra
*07-02-1827
1.1.2.3.1 ♂
Aan Bergsma
*19-02-1854 Tietjerkstradeel
huwelijk 14-05-1881 in Tietjerkstradeel met
Antje Iebes van der Hei
*10-07-1860 Garijp
1.1.2.3.2 ♀
Dettje van der Wal
leeftijd: 30 of 31 jaar
*1864 Tietjerkstradeel
26-05-1895
1.1.2.3.3 ♂
Jan van der Wal
*1867 Nijega
huwelijk 14-05-1891 in Tietjerkstradeel met
Jitske Gerrits de Vries
*1861 Suameer
1.1.2.3.4 ♂
Freerk van der Wal
*1872 Nijega
huwelijk 11-04-1896 in Tietjerkstradeel met
Harmke Foppes de Haan
*1867 Nijega
1.1.2.3 ♀
Akke Aans Bergsma
*18-02-1829 Tietjerkstradeel
relaties:
(1) is de biologische moeder van het kind van
onbekend
(2) huwelijk 16-08-1862 in Tietjerkstradeel met
Taeke Freerks van der Wal
*1827 Suameer
(3) huwelijk 24-02-1872 in Smallingerland met
Pieter Herder
*1833 Nijega
1.1.2.4.1 ♀
Sjoerdtje ages Bergsma
*19-02-1862 Tietjerkstradeel
1.1.2.4.2 ♂
Aan Ages Bergsma
leeftijd: 67 jaar
*20-06-1864 Tietjerkstradeel
04-03-1932 Idaarderadeel
1.1.2.4.3 ♂
Hedzer Ages Bergsma
leeftijd: 37 jaar
*06-04-1867 Tietjerkstradeel
08-01-1905 Leeuwarden
relaties:
(1) huwelijk 28-11-1891 in Tietjerkstradeel met
Antje Melles Pebesma
leeftijd: 32 jaar
*04-12-1867 Garijp
16-11-1900 Tietjerkstradeel
(2) huwelijk 09-05-1901 in Tietjerkstradeel met
Antje Sikkema
*1873 Nijega
1.1.2.4.4 ♂
Evert Ages Bergsma
leeftijd: 66 jaar
*06-08-1870 Tietjerkstradeel
08-01-1937 Tietjerkstradeel
huwelijk 14-05-1896 in Tietjerkstradeel met
Trijntje Tjeerds van der Heide
leeftijd: 87 of 88 jaar
*17-02-1872 Bergum (Gem. Tietjerkstradeel)
1960 Suameer
1.1.2.4.5 ♀
Jantje Ages Bergsma
*08-05-1873 Tietjerkstradeel
1.1.2.4.6 ♀
Maaike Ages Bergsma
*14-05-1876 Tietjerkstradeel
1.1.2.4 ♂
Age Aans Bergsma
leeftijd: 76 jaar
*25-02-1832 Wartena
22-06-1908 Nijega
[] Nijega
relaties:
(1) huwelijk 19-05-1860 in Tietjerkstradeel met
Saapke Hedsers Hooyinga
leeftijd: 40 jaar
*15-03-1837 Bergum (Gem. Tietjerkstradeel)
27-12-1877 Suameer
(2) onbekende relatievorm 15-05-1880 in Tietjerkstradeel met
Sytske Oedskes Kuperus
*1846 Oudega (Smallingerland)
1.1.2.5 ♂
Evert Bergsma
*02-03-1834
1.1.2 ♂
Aan Jans (Arend) Bogemaker alias Bergsma
leeftijd: 82 jaar
*06-08-1791 Garijp
29-11-1873 Garijp
huwelijk 24-11-1818 in Tietjerkstradeel met
Maayke Lieuwes Kooistra
leeftijd: 84 jaar
*10-04-1801 Eernewoude
~17-05-1801
28-01-1886 Garijp
1.1.3 ♂
Marten Bogemaker alias Bergsma
*1794
1.1.4 ♀
Zwaantje Jans Bogemaker alias Bergsma
leeftijd: 33 of 34 jaar
*1796 Tietjerkstradeel
22-09-1830 Tietjerkstradeel
1.1 ♂
Jan Everts Bogemaker
leeftijd: 64 jaar
*15-05-1765 Garijp
26-04-1830 Garijp
huwelijk 10-06-1787 in Bergum (Gem. Tietjerkstradeel) met
Getje Thysses
leeftijd: 74 jaar
*04-09-1763 Beetsterzwaag
03-09-1838 Garijp
1.2 ♂
Jan
*15-05-1765 Garijp
~09-06-1765 Garijp
1.3 ♀
Zwaantje (Swaantje)
*22-12-1768 Garijp
~05-02-1769 Garijp
1.4 [?]
Gerrit
~16-02-1772
1.5 ♂
Gerrit
*15-12-1773 Garijp
~30-01-1774 Garijp
1.6 ♀
Arendje (Aantje)
*1776 Garijp
~23-04-1780 Garijp
1.7 ♀
Leentje
*22-10-1782 Garijp
~22-12-1782 Garijp
1.8 ♂
Evert
*28-11-1783 Garijp
~11-01-1784 Garijp
1 ♂
Evert Jans
* Zuyder Dragten
1783 Garijp
relaties:
(1) huwelijk 07-08-1763 in Garijp met
Aantje Tjallings
* Garijp
<31-01-1768 Garijp
(2) huwelijk 31-01-1768 in Garijp met
Hiltje Jans
* Suawoude