frysk
Inhoud
home
kb
gen
techfoto
ges
links
contact
drachten
Genealogie van de fam. Bergsma.
 Op deze pagina kan men de stamboom vinden van onze familie. Zoals men kan zien blijkt dat de oudste stamvader, Evert Jans, van de vaders kant afkomstig is van Zuyder Dragten. Wat de voorgeschiedenis van Evert Jans is bevindt zich nog in de nevelen van de geschiedenis. Wat ook opvalt is dat de nakomelingen van Evert Jans de naam Bogemaker aannemen, maar dat de kinderen van Jan Everts Bogemaker daarna de naam Bergsma aannemen. Over het waarom is voor mij nog altijd een groot raadsel. Waar komt de naam Bogemaker vandaan? Mogelijk dat de naam ontleend is aan een onderdeel van het smidsvak. Een smit moest naast het beslaan van paarden ook wel eens een wagen voorzien van nieuwe ijzeren hoepels of bogen rondom de wielen. Maar waarom dan de wijziging van de naam Bogemaker in Bergsma? Wie het mij kan vertellen, mag het zeggen.  
Hier en daar zijn er nog open plekken in de kwartierstaten etc. deze behoeven nog nader onderzoek. Mochten er dus nog aanverwanten zijn die gegevens hebben, mail mij en dan kan ik die gegevens aanvullen. Ook wil ik met nadruk zeggen dat ik ook maar een mens ben, dus ik kan ook fouten maken. En een foutje is gauw gemaakt, dus foutief vermelde namen en data en de daaruit voortvloeiende verbeteringen, het liefst gestaafd met bewijsmateriaal in de vorm (kopieen) van aktes, geboortekaartjes, trouw- en rouwkaarten etc. zijn ten allen tijde welkom.

Klik op onderstaande  links voor de diverse genealogische overzichten.
 
Kwartierstaat van Arjen BergsmaGrafischTekst
Nakomelingen van Evert JansGrafischTekst
Nakomelingen van Pieter S de VriesGrafischTekst
Nakomelingen van Jan Koops MastGrafischTekst
Nakomelingen van Frederik Sybes Oppenhuis(en)GrafischTekst
Diverse  beschrijvingen